Demonstracija proizvodnje, prikupljanja i skladištenja pčelinjeg otrova

Demonstracija proizvodnje, prikupljanja i skladištenja pčelinjeg otrova

U muzejskom apisariju, prostoru gdje su smještene tri košnice sa živim pčelama, demonstrat će se proizvodnja, postupak prikupljanja i skladištenja pčelinjeg otrova.

Categories: Engineering, Biology, Craft, Education, Fabrication