rekreatvni go kart

rekreatvni go kart

Rekreativni go kart izradio sam sam za završni rad u srenjoj školi. Krajnja brzina kartinga je 60 km/h. Konstrukciju sam izrađivao metodom zavarivanja. Smatram da je karting vrlo zabavan i funkcionalan.

Project Website
Categories: Electric Vehicles, Engineering, Home, Science