Kako nas kontaktirati

Hvala na zanimanju za Maker Faire Zagreb!

Obratite se bilo kakvim pitanjima ili nedoumicama. Također, provjerite popis naših timova za određene uloge i podatke za kontakt.

Contact Info

Adresa:

Udruga FabLab
Trg Vladka Mačeka 2
10000 Zagreb
Croatia

Telefon:

+385 91 3755436

E-mail:

mfz@fablab.hr
makerfairezagreb@fablab.hr

Contact Us