Muzej Prigorja

Muzej Prigorja

Na prezentaciji će biti prikazan put muzejskih predmeta od originala do suvenira. Prezentacija će biti sastavljena od prikaza originalnog predmeta preko scaniranja, modeliranja, 3d isprinta, vacquforma do konačnog proizvoda.