Pametni grad Vukovar – "Our view of smart living"

Pametni grad Vukovar –

U našoj maketi kao rješenje uštede energije, bolju iskoristivost sunčeve energije i smanjenje zagušenosti prometa i parkiranja izradili smo: PAMETNU RASVJETU,
PAMETNI PARKING, PAMETNE SEMAFORE, SOLARNI TRAGAČ.

Project Website
Categories: Microcontrollers / Mikrokontroleri, Alternative Energy / Alternativna energija, Arduino / Arduino, Education / Edukacija, Electronics / Elektronika