Radionice s Neurićima

Radionice s Neurićima

Kako se prenose informacije u našem mozgu? Kako on radi u zdravlju, a kako u bolesti? Neurići su mali elektronički simulatori moždanih stanica pomoću kojih pokušavamo na vizualan i interaktivan način ponuditi odgovore na ova pitanja.

Inspiration / Inspiracija:
Kao studenti medicine, prvi put suočeni s dubokom kompleksnošću ljudskog mozga u sklopu kolegija Temelji neuroznanosti, bili smo zastrašeni jednako koliko i fascinirani. Razni apstraktni koncepti koje sada uzimamo zdravo za gotovo bili su jako teški za usvojiti iz "običnog" udžbenika punog opsežnih tekstualnih opisa. Smatrali smo da je ovo polje edukacije prvo koje bi moglo imati koristi od nekakvih interaktivnih, vizualnih alata, nekakvog drugačijeg, hands-on pristupa. Kolega iz tima, koji nikako nije mogao zaboraviti kod i žice usprkos odabiru studija, vidio je na internetu projekt NeuroBytes. Za početak, kroz ovu prvu godinu, odlučili smo krenuti graditi na njihovim temeljima i po potrebi prilagođavati i mijenjati, kako bismo mogli što prije krenuti s ovim novim pristupom učenju mozga, ali i kako bismo mogli vidjeti postoji li interes uopće za ovakve radionice. Kolega je odmah prionuo na posao pisanja novog koda kako bismo dobili na fleksibilnosti ulazeći u nove teme kompleksnih moždanih mreža (npr. kontrola motorike kroz bazalne ganglije) i započeli smo sa svojim prvim radionicama. Suprotno i našim najoptimističnijim predviđanjima, vrlo brzo su počele pristizati pozivnice za održavanje radionica na medicinarskim i farmaceutskim studentskim kongresima, interaktivnih predavanja na Veterinarskom fakultetu i radionica u sklopu izbornog kolegija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, ali i osnovnim i srednjim školama. Ohrabreni ponajviše svim trenucima kada bismo vidjeli eureka moment u očima sudionika do kojeg su došli vlastitim rukama igrajući se Neurićima, čvrsto smo odlučili zapeti još više, proširiti repertoar tema koje obrađujemo i proširiti našu grupu kako bismo mogli održati što više radionica i predavanja u nadolazećoj, drugoj godini Neurića. S tehničke strane, s time na umu, a koristeći novostečeno iskustvo, ovog ljeta otpočeli smo rad na novom Neuriću, prvom koji se odmiče od NeuroBytes projekta, temeljen na ESP32 mikrokontroleru, što će nam omogućiti drastično proširenje funkcionalnosti naspram sadašnjih pločica temeljenih na ATtiny44 u svrhu lakšeg prenošenja znanja, ali i proširenja broja tema koje možemo obraditi. Želimo djelovati na svim razinama, od osnovne škole do biomedicinskih fakulteta, a posebna važnost edukacije o mozgu je i razbijanje stigme vezane za neurološke i psihičke bolesti te bolesnike koji od njih pate.

Project Website
Categories: Science / Znanost, Biology / Biologija, Education / Edukacija, Electronics / Elektronika, Health / Zdravlje