Radionice s Neurićima

Radionice s Neurićima

Kako se prenose informacije u našem mozgu? Kako on radi u zdravlju, a kako u bolesti? Neurići su mali elektronički simulatori moždanih stanica pomoću kojih pokušavamo na vizualan i interaktivan način ponuditi odgovore na ova pitanja.

Project Website
Categories: Science / Znanost, Biology / Biologija, Education / Edukacija, Electronics / Elektronika, Health / Zdravlje