Recy moda

Recy moda

„ReCy moda“ nastala je kao odgovor na izazov smanjenja tekstilnog otpada, budući da je tekstilna industrija nakon nafte najveći zagađivači okoliša. Naš cilj je potaknuti mlade modne dizajnere da postanu ekološki odgovorni dizajneri.

Project Website
Categories: Art & Design, Craft, Fashion, Sustainability & Nature