Pametna kuća

Pametna kuća

Maketa pametne kuće je didaktičko pomagalo koje se može dograđivati i automatizirati po potrebi u svrhu lakšeg razumijevanja i savladavanja nastave automatizacije i programiranja.

Categories: Education, 3D Printing, Arduino, Sustainability & Nature