U sklopu priprema za prvu istaknuti Maker Faire Zagreb (MFZ), kreirali smo naš banner MFZ-a. Ideja i koncept je napravio Fablab.hr, a dizajn je izradila Morana Pap.
Glavna ideja bila je da se banner ima hrvatski fokus, na način da pokazuje naš hrvatski identitet i utjecaj u svijetu. Mogli bismo reći da je i lokalno i globalno relevantno. Ukratko, banner MFZ-a prikazuje vremenske okvire nekih hrvatskih izumitelja i njihovih izuma. Izumitelji na MFZ-u su: Faust Vrančić, Ruder Bošković, Ivan Lupis, David Schwarz, Nikola Tesla, Andre Mohorovičić, Slavoljub Penkala, Lavoslav Ružička, Stemi tim, Albert Gajsak (CircuitMess) i Mundus tim. A njihovi su izumi: padobran (homo volans), teorija sila i struktura tvari, torpedo, cepelin, Teslina laboratorija (proizvodnja, prijenos i primjena električne energije; izmjenična struja), Mohorovičić diskontinuitet – Moho, penkala, struktura aktivnog sastojci Pyrethrum cinerariifolium – dalmatinska biljka Buhac, Hexabod Robot, Makerbuino i Makerfon, Mundus – najpametnija svjetska društvena igra. Više detalja o izumiteljima i njihovim izumima bit će objavljeno kasnije, jer ćemo biti bliže Maker Faire Zagreb događanju.
Nadamo se da smo pronašli zanimljiv način da prikažemo povijest maker kulture u Hrvatskoj i da smo većinu vas zaintrigirali da nam se pridružite na najambicioznijem dosadašnjem događaju u organizaciji Fablab.hr. Definitivno smo uzbuđeni i nestrpljivo očekujemo zabavno i informativno okupljanje, a vi?

Posjetite nas i pridružite nam se u uzbudljivoj avanturi.